O MNIE

doktor_omnie32Dr Włodzimierz Sidorowicz ukończył Wrocławska Akademię Medyczną w 1982 roku jako prymus. Podczas  4-ego roku studiów , kształcił się wg indywidualnego toku nauczania i pracował w Okręgowym Szpitalu Kolejowym we Wrocławiu na Oddziale Chirurgii Plastycznej przez 3 lata.

Wygrywając konkurs na stanowisko asystenta , rozpoczął pracę na Oddziale Chirurgii Plastycznej w Klinice Dermatologii Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Po dwóch latach pracy uzyskał I -wszy stopień specjalizacji z zakresu chirurgii ogólnej w II Klinice Chirurgii Ogólnej Akademii Medycznej we Wrocławiu u prof. Bogdana Łazarkiewicza.

W 1987 roku został oddelegowany do Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju do prof. Kazimierza Kobusa na staż specjalizacyjny z zakresu chirurgii plastycznej do II – go stopnia specjalizacji.  Pracował tam do końca maja 1990 roku.

W latach 1988 – 1990 odbywał staże naukowo – atestacyjne w Klinice Chirurgii Plastycznej CMPK w Warszawie. Latem 1991 roku został oddelegowany na staż naukowo – specjalizacyjny z zakresu Liposuction i wszelkich metod modelowania sylwetki ciała do Kliniki Chirurgii Plastycznej we Frankfurcie/M kierowanej przez prof. Gottfryda Lemperle. Po powrocie do Wrocławia stworzył pierwszy ośrodek w Polsce zajmujący się naukowo i praktycznie tą techniką operacyjną.

Z końcem 1992 roku otworzył własne, prywatne Studio Modelowania Sylwetki i Chirurgii Plastycznej ALEKSANDRA we Wrocławiu. W tm samum roku został Dyrektorem Medycznym Ośrodka Leczenia Nadwagi i Chirurgii Plastycznej BALTTUR w Jastrzębiej Górze. Ośrodek ten prowadził przez 5 lat.

W listopadzie 1994 roku uzyskał stypendium naukowe od dyrektora firmy MENTOR DEUTSCHLAND  Gmbh w ramach, którego odbył staż specjalizacyjny z zakresu metod operacyjnych w przypadkach transseksualnych i metod operacyjnego leczenia impotencji w Klinice Urologii w Brnie i Klinice Chirurgii Ogólnej we Freiburgu.

W tym samym roku otworzył Studio Chirurgii Kosmetycznej JOANNA w Gdańskim Centrum Odnowy Biologicznej w Gdańsku Wrzeszczu, którym kierował do końca 2000 roku.

W 2002 roku obchodził 20 – lecie pracy chirurga.

W ciągu 25 lat praktyki lekarskiej, pacjenci nie wnieśli ani jednej sprawy na drogę sądową i w chwili obecnej nie toczy się takie postępowanie.

Prywatna Klinika Chirurgii Plastycznej, Ogólnej i Naczyniowej ALEKSANDRA  we Wrocławiu w rankingach szpitali zajmuje czołowe miejsce i ma ugruntowaną pozycję na rynku usług medycznych w Polsce.